دات نت نیوک

دبیرخانه جشنواره یاد یار مهربان

 • دفتر مرکزی موسسه نشر شهر
  بلوار آفریقا –نرسیده به میدان آرژانتین –روبروی پارک سوار بیهقی شماره ۶ کد پستی ۱۵۱۴۹۴۷۷۱۱
 • شماره های تماس دبیرخانه جشنواره:
  ۸۸۱۹۳۳۰۱ - ۸۸۱۹۳۳۰۲
  داخلی : ۱۳۹
 • دورنگار:
    ۸۸۱۹۳۳۰۵ داخلی ۳۴۵
 • پست الکترونیک:
  info@yym.ir
 • وبسایت موسسه نشر شهر:
  nashreshahr.com